Nesuď každý den podle úrody, kterou sklidíš, ale podle semínek, které zaseješ.

Tomáš Urválek

Pomáhá na jednorázových akcích