Naše dobrovolnické programy

Program Tři generace (3G)

Spojujeme lidi s životními zkušenostmi nad 50 let s dětmi. Smyslem je nalezení mezigeneračního pochopení, předání svých zkušeností dětem, budování respektu a úcty ke starším lidem.

  • Jste rodina a nemáte babičku/dědečka?
  • Považujete tuto roli za důležitou a je vám líto, že jí nemůžete svému dítěti dopřát?

„Rozsviťme si vzájemně život.“

Doučování dětí 

Pomáháme dětem mít lepší známky ve škole a ať lépe pochopí předmět, kterému nerozumí. Tento program nabízíme bezplatně pro děti ve věku 6 – 13 let. Doučování probíhá přímo v rodině nebo v naších prostorách budovy. Komu je program určený?

  • dětem z málo podnětného nebo neúplného rodinného prostředí
  • dětem cizinců žijícím v ČR, dětem z pěstounských rodin
  • rodinám, které spadají pod SAS

Kamarád pro Volný čas 

Dobrovolníci se stávají kamarády dětem. Často jsou jim vzorem a dobrým příkladem. Mohou spolu chodit do kina, do knihovny, hrát různé hry nebo si povídají v cukrárně či kavárně

Pomoc pro handicapované osoby

Zaměřujeme se na pomoc a podporu lidí s mentálním a tělesným postižením. Tito lidé se snaží překonávat mnohé bariéry, které jim zdravotní postižení přináší.

Kontakt

Dominika Kramná

Mobil: +420 775 938 563

E-mail:

dobrovolnici@elimopava.cz

Adresa: 

Dobrovolnické centrum

Elim Opava, o.p.s.

Rolnická 1636/21a

Mám zájem o program:

4 + 7 =