Náš příběh

v

Všechno bylo drahé, tak jsme koupili starou kotelnu

Už od roku 1998 se věnujeme volnočasovým aktivitám dětí z místního sídliště. Cílem bylo jim dát možnost smysluplně trávit čas. Jakákoliv takováto práce s dětmi se odráží ve snížení dětské kriminality a snižuje pravděpodobnost, že děti budou experimentovat s drogami. Těch dopadů, kvůli kterým stojí za to to dělat, je hodně.

 

A abychom měli nějaké místo na setkávání s dětmi a práci s nimi, tak jsme hledali vhodné místo. Stará kotelna se ukázala jako nejlepší volba, za kterou jsme dnes rádi.

G

Slavnostní otevření

Přání se nám konečně splnilo, organizace Elim se slavnostně otevírá v roce 2002. Mezi služby, které provozujeme patří setkávání se s dětmi v budově (nízkoprahové kluby), v terénu, dále provozujeme psychologickou poradnu, která pomáhá podpořit oběti a svědky domácího násilí i osoby, které se nacházejí ve stavu krize. Poslední službou je dobrovolnické centrum. Líbí se nám myšlenka dobrovolnictví. Jsme jako jediná organizace, která vede tuto službu.
G

Radostná novina

Přichází radostná novina  – získali jsme akreditaci od Ministerstva Vnitra k 3.11. 2004 na 2 projekty – Dobrovolníci do Centra Elim a Dobrovolníci do nemocnice. Jsou to naše nové projekty, proto jsme plní očekávání.
G

Úspěšný rok

Rok 2005 je opět pro nás úspěšný. Podařilo se nám rozjet projekt Do-učení. Dobrovolníci chodí do střediska výchovné péče, kde pomáhají dětem lépe zvládnout předměty, které jim nejdou. Stali jsme také certifikovanou organizací pro vysílání a hoštění dobrovolníků v rámci Evropské dobrovolné služby. Navázali jsme spolupráci se třemi organizacemi z Opavy, kam mohou chodit naši dobrovolníci (Marianum,Eurotopia a sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Čr)
G

Zpráva, která zahřeje u srdce

Dostali jsme zprávu, která nás zahřála u srdce. Je to postřeh jedné dobrovolnice.

Jsem ráda, že jsem byla v kontaktu se starými lidmi v průběhu jejich hospitalizace. Více jsem si uvědomila, co péče o starého člověka obnáší, jak po psychické, tak po fyzické stránce. Domnívám se, že mne tato zkušenost svým způsobem lépe připravila na případnou péči o osobu z mých blízkých. Hodnota zdraví se pro mne stala aktuálnější.

G

Rozšiřujeme působnost - 2010

Svou práci děláme dobře a chtěli bychom ji dělat lépe ještě lépe i mimo Opavu. Šíříme myšlenku o dobrovolnictví za hranice města do Krnova, Bruntálu a Vítkova. Zapojili jsme se do programu DOBROVOLNÍCI V REŽIMU „ZVÝŠENÍ DÁVEK HMOTNÉ NOUZE“.
G

Děláme to dobře - 2012

Dostali jsme zprávu, která nás potěšila a utvrdila, že to, co děláme, děláme správně. Zpráva to byla od vrchní sestry v psychiatrické léčebně.

Dobrovolnický program jsme zahájili v únoru 2012 v Psychiatrické léčebně Opava na gerontopsychiatrických odděleních.Díky dobrovolníkům se podařilo zpříjemnit pobyt našich pacientů. Dobrovolníci jsou velmi šikovní a vytváří pro pacienty propracované programy. Naši pacienti jsou velmi vděční a vždy se těší na další setkání. I nadále bychom chtěli získávat nové dobrovolníky a rozšiřovat dobrovolnický program i na ostatní stanice psychiatrické léčebny.

Bc.. Červená Lenka , vrchní sestra gerontopsychiatrie

G

Odpracované hodiny - 2013

Jsme hrdí na to, že za rok 2013 dobrovolníci odpracovali celkem 4.412 hodin.

G

Jednorázové akce - 2015

Snažíme se pomáhat i na různých jednorázových akcí přes dětské dny, Joy run, potravinová sbírka, 72 hodin nebo happingová akce Free Hugs . Co nás potěší, když jsme smutní a cítíme se být osamocení? Je to objetí od blízké osoby.
G

Rok 2016

Celkový počet odpracovaných hodin za rok 2016 je 1795 hodin. Pomáháme s organizací akcí jako je Heroes race, Free hugs, Potravinová sbírka. Není nám lhostejné, jak vypadá okolí okolo nás. Zapojujeme se do projektu sázíme stromy a pomáháme s jejich vysazováním v Opavě. Rozjíždění projekt – Klubík, který je pro děti ze sociálně slabých rodin.
G

Rok 2017

Celkový počet odpracovaných hodin za rok 2017 je 2468 hodin, z toho 469 hodinami na jednorázových akcích. Pomáhali jsme celkově na 18 akcích jako Májales, Opavská míle, Hradecký slunovrat atd. Nově jsme uspořádali akci Křesadlo a ocenili jsme 6 dobrovolníků z řad veřejnosti.