Dobrovolnice s velkým D

| 17. 5. 2018 | Slavné osobnosti

Na světě není hlad proto, že bychom nedokázali nasytit chudé, ale protože nedokážeme nasytit bohaté.

Na našem blogu jste si již mohli přečíst, jak naše osobní příběhy, tak rozhovory s našimi kolegy-dobrovolníky. Dnes bych Vás chtěla seznámit s ženou, která je velkým vzorem pro mnohé z nás.

 

Svatá Matka Tereza se vlastním jménem jmenovala Agnesë Gonxhe Bojaxhiu a pocházela z Albánie. Žila v letech 1910 – 1997 a za svůj život dokázala mnoho úžasných věcí. Již ve dvanácti letech se rozhodla pro řeholní život. V roce 1928 vstoupila do kongregace Loretánských sester. Toto řeholní společenství bylo aktivní hlavně v Indii, což Agnesu přitahovalo.

Po krátké přípravě v Dublinu v roce 1929 Agnese odjela do Indie. V Dárdžilingu složila slib novicky a přijala jméno Tereza. Na misionářské dívčí škole vyučovala zeměpis. Pro nadání a organizační schopnosti bylo Tereze svěřeno vedení Vyšší misijní školy St. Mary’s High School v Kalkatě.

 

Založení řádu

Po jistém čase opustila Tereza loretánský klášter a začala se věnovat nejchudším a umírajícím. Postupně měla kolem sebe dostatek spolupracovnic, se kterými založila kongregaci Misionářek milosrdenství. Tereza zakládala útulky pro umírající, sirotky a opuštěné děti. Budovala nemocnice a školy. Během několika roků vyvinula obrovské úsilí a podařilo se jí položit základy velkému humanitárnímu dílu.

Na sklonku života absolvovala řadu cest po světě a využívala své popularity a možností setkávat se s významnými osobnostmi k podpoře sociálních aktivit své kongregace a šíření křesťanských myšlenek. Odmítavý postoj k potratům se stal podstatnou částí řeči u příležitosti udělení Nobelovy ceny míru. Potraty označila za „největšího ničitele míru současnosti“ a prohlásila:

Může-li matka zabít své dítě, co brání mně zabít vás a vám zabít mě?

Matka Tereza, jak se jí začalo říkat, navštívila ve světě mnoho míst lidského utrpení: osadu s přesídlenci po černobylské havárii, v obleženém Bejrútu vyhledávala děti ohrožené válkou – v rozvalinách města jich našla na šedesát zmrzačených a nemocných a všechny se jí podařilo evakuovat do bezpečí. Je až neskutečné, kolik toho dokázala.

Za své humanitární dílo získala řadu ocenění: vůbec první nositelka Templetonovy ceny (1973), Nobelovy ceny míru (1979), britský Řád Za zásluhy (1983) a nejvyššího indického civilního vyznamenání Bharat Ratna (1980). Blahoslavenou byla prohlášena roku 2003 a svatořečena byla 4. září 2016. Byl o ní dokonce natočen dokumentární film.

Maka Tereza ale musela čelit i ostré kritice, například byla obviněna ze sympatizace s diktátorskými režimy. Mnoha lidem také vadilo její odmítání potratů a antikoncepce. I přes takové komplikace ale pokračovala ve své aktivitě, a to je úctyhodné! Matka Tereza byla inspirativní osobností. Vezměme si z ní příklad.